Kültürel Yayılma Nedir?

Kültürel Yayılma Nedir?


SORU
Kültürel Yayılma Nedir?

CEVAP
Bir kültürde ortaya çıkan maddi veya manevi kültür öğesinin dünyadaki başka kültürlere yayılmasıdır. Belli bir toplumda kültürün maddî ve manevî öğelerinin dıştan içe ya da içten dışa doğru yayılmasıdır. Geçmiş yıllarda misyonerler, tüccarlar, kâşişer, göçmenler aracılığıyla gerçekleşen kültürel yayılma, günümüzde kitle iletişim araçlarıyla gerçekleşmektedir. Bu durum kültürel yozlaşmaya neden olabilir.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet