Küreselleşen Dünya Diyince Ne Anlıyorsunuz ?

Küreselleşen Dünya Diyince Ne Anlıyorsunuz ?


SORU
Küreselleşen Dünya Diyince Ne Anlıyorsunuz ?

CEVAP

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan “Soğuk Sa­vaş Dönemi”nde Dünya, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölünmüştü. “Yumuşama Dönemi”nde ise So­ğuk Savaş Döneminin etkilerini azaltmaya başlamış SSCB’nin dağılmasıyla birlikte bu dönem kapanmış yeni bir döneme girilmiştir. İşte bu dönem “Küresel­leşme Dönemi” olarak nitelendirilmiştir. Bu dönemin en büyük özelliği ekonomik, kültürel, siyasal alanlarda sınır tanımaksızın devletlerarası etkileşimlerin artma­sıdır.
Serbest piyasa ekonomilerinin dünya genelinde kabul görmeye başlaması, çok uluslu şirketlerin kurulması, çevre sorunlarına karşı uluslararası örgütlerin artma­sı, dışarıdan sermaye çekebilmek isteyen devletlerin sınırlarını yabancı yatırımcılara açması bu dönemin genel özellikleridir. Bu sürecin yaşanmasında ki en önemli etken SSCB’nin dağılmasıyla Doğu Bloğu’nun çökmesi sonucu sosyalist ekonomilerin dünya gene­linde güç kaybetmesidir.GÖNDEREN
Kpss Mağduru