Kuvvetler Ayrılığı Prensibini Tarif Eder Misiniz?

Kuvvetler Ayrılığı Prensibini Tarif Eder Misiniz?


SORU
Kuvvetler Ayrılığı Prensibini Tarif Eder Misiniz?

CEVAP

Güçler ayrılığı, yasama, yürütme ve yargının birbirlerinden bağımsızlığını anlatır. Ancak ülkemizde güçler ayrılığı kavramı öncelikle yargının yasama ve yürütmeden bağımsızlığı konusunu gündeme getirmektedir. Hukuk devleti kavramının önemli bir parçası yargı denetimidir. Yargının yasama ve yürütmeyi denetleyebilmesi, iktidarın keyfiliğini önleyebilmesi öncelikle yargının bu organlardan bağımsız olmasını zorunlu kılar. Bu zorunluluk 18. Yüzyıldan bu yana demokrasinin önemli bir unsuru olarak anılmaktadır. 



GÖNDEREN
Katip Bey