Kuvvetler Birliğine Dayanan Hükümet Sistemleri Nelerdir?

Kuvvetler Birliğine Dayanan Hükümet Sistemleri Nelerdir?


SORU
Kuvvetler Birliğine Dayanan Hükümet Sistemleri Nelerdir?

CEVAP
Yasama ,yürütme ve yargı tek organda birleşir   1- Meclis Hükümeti Sistemi– kuvvetlerin yasamada yani mecliste toplanmasıdır (örnk:1921 Anayasası)– Meclisin üstünlüğü ilkesine dayanır– Yasama ve yürütme yetkileri mecliste toplanır– Yürütme üyeleri meclis tarafından seçilir, meclis yürütme organını denetler– Yürütme yasamayı dağıtamaz, ancak yasama yürütmeyi dağıtabilir– Her bakan meclise karşı sadece kendi etkinliklerinden sorumludur, Ortak sorumluluk söz konusu değildir– Meclisi feshetme yetkisi kendisine aittir  2- Mutlak Monarşi– Yasama ve yürütme yetkilerinin tekbir hükümdarda birleşmesi (Örnk:krallık,padişahlık)  3-  Diktatörlük– Yasama ve yürütme yetkisi bir kişi veya grupta toplanır        Otariter Diktatörlük : Devlet içinde sınırlı bir çoğunluğa yer verilir        Totaliter Diktatörlük : Katı bir dünya görüşü empoze edilir, Tek bir parti bu görüşü kabul ettirmeye çalışır

GÖNDEREN
rhm