Laiklik İlkesini Anlatınız?

Laiklik İlkesini Anlatınız?


SORU
Laiklik İlkesini Anlatınız?

CEVAP
Laiklik; devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılmasıdır. Devletin, bütün dinlere eşit yaklaşması, kişilerin din ve vicdan hürriyetini koruması anlamına gelir. Devletin daha demokratik bir yönetim biçimine denir. Örnek: Saltanatın ve Halifeliğin kaldırılması

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet