Lale Devri Nedir?

Lale Devri Nedir?


SORU
Lale Devri Nedir?

CEVAP
Lâle Devri, Osmanlı Devleti nde, 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayıp, 1730 yılındaki Patrona Halil İsyanı ile sona eren dönemdir. Bu dönemin padişahı III. Ahmet, sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa dır.

GÖNDEREN
Aday Memur