“Mahkeme Kadıya Mülk Değil.” Atasözünü Açıklayınız.

“Mahkeme Kadıya Mülk Değil.” Atasözünü Açıklayınız.


SORU
“Mahkeme Kadıya Mülk Değil.” Atasözünü Açıklayınız.

CEVAP
1. Hiçbir kimse, hizmet için bulunduğu kamuya ait bir makam ya da mevkide ömrünün sonuna kadar kalamaz. Ayrıca o yeri kendi malı ve mülküymüş gibi de kullanamaz. Gün gelir, yerine bir başkası getirebilirler. Bu sebeple geçici de olsa devlete ait olan yerleri işgal edenler, o yerlerde yetkilerini yanlış yolda kullanmamalıdırlar. 2. İnsan, yaşamı süresince güçlü makamlara gelebilir. Böyle makamlara gelince etrafındakilere böbürlenmemelidir. Çünkü gün gelecek, bu makamı bırakmak zorunda kalacaktır. Kadı: Eskiden mahkeme başkanlarına verilen ad.

GÖNDEREN
Bekçiler Kralı