Manas Destanı:

Manas Destanı:


SORU
Manas Destanı:

CEVAP
11 ve 12. yüzyıllarda Kırgız Türkleri arasında oluşmaya başlayan bu destan kısa zamanda geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Destanda Manas adlı bir Müslüman Türk kahramanının henüz Müslüman olmayan Türkler arasında İslamiyet’i yaymak için giriştiği savaşları anlatmaktadır. Eserde aynı zamanda Kırgız Türklerinin hayatı tüm ayrıntıları ile anlatılır: mitolojileri, evlenme ve düğün adetleri, eğlenceleri, sevinçleri, cenaze merasimleri, şölenleri… Tamamı manzum olan destan, 500 bin beyitle dünyanın en uzun destanıdır.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet