Manda Ve Himaye Hangi Kongrede Reddedilmiştir ?

Manda Ve Himaye Hangi Kongrede Reddedilmiştir ?


SORU
Manda Ve Himaye Hangi Kongrede Reddedilmiştir ?

CEVAP
Erzurum Kongresi

GÖNDEREN
Murat