Marksizm Nedir?

Marksizm Nedir?


SORU
Marksizm Nedir?

CEVAP
Marksizm, özgün bir siyasal felsefe akımı, tarihin diyalektikmateryalist bir yorumuna dayanan ekonomik ve toplumsal bir dünya görüşü, kapitalizmin Marksist açıdan çözümlenmesi, bir toplumsal değişim teorisi, Karl Marx ın ve Friedrich Engels in çalışmalarından çıkarılan, insanın özgürleşmesiyle ilgili bir düşünce sistemidir.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet