Misak-I Millinin Önemi Nedir?

Misak-I Millinin Önemi Nedir?


SORU
Misak-I Millinin Önemi Nedir?

CEVAP

1-Milli mücadelenin hedefi kesin olarak belli oldu 
2-Milli sınırlar meclis onayından geçti 
3-Milliyetçilik anlayışının yerleştiği görüldü 
4-Meclis kapitülasyonlara ilk ciddi tepkiyi gösterdi. 
5-Milli mücadele için meclisin desteği alındı 
6-Kurtarılacak vatan belli oldu 
7-Türk halkının temel hakları dile getirildi. 
8-Ulusal devlet anlayışı kabul edildi 
9-Alınan kararlar Turancılığın benimsenmediğini gösterdi 
10-Ümmetçiliğin yerini ulusçuluk aldı 
11-Mustafa Kemal’in askerlik hakları iade edildi 
12-Misak-ı Milliyi öfkeyle karşılayan İtilaf Dev-letleri İstanbul’u resmen işgal etti. 
13-Tam bağımsızlık ilkesi benimsendi GÖNDEREN
Takım Lideri