Misakı Milli Hakkında Bilgi Veriniz?

Misakı Milli Hakkında Bilgi Veriniz?


SORU
Misakı Milli Hakkında Bilgi Veriniz?

CEVAP

– Misakı milli kararları 28 Ocak 1920 de kabul edilmiştir. *Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.(Mondros ateşkes antlaşmasının imzalandığı sıradaki sınırlar) *Mondros ateşkes antlaşmasından önce işgal altına girmiş Arap topraklarının geleceği, bu bölge halkının yapacağı serbest seçimlerle belirlenmelidir. *kendi istekleriyle anavatana katılmış olan elviyei selase (Kars, Ardahan, Batum) ile batı Trakyanın hukuki durumunu belirlemek için gerekirse yeniden halk oylaması yapılmalıdır. *ülkemizdeki Hıristiyan azınlıklara, komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklardan fazlası verilemez(devletlerin eşitliği ilkesi) *siyasi, adli ve ekonomik gelişmelerimize engel olacak bütün sınırlamalar kaldırılmalıdır.(kapitülasyonlar)payımıza düşecek borçlarımızın ödenmesi şartları da bu esasa aykırı olmayacaktır. *İstanbul ve Çanakkale boğazlarının güvenliğinin sağlanması şartı ile boğazların dünya ulaşım ve ticaretine açılması için ilgili devletlerle birlikte vereceğimiz kararlar geçerli olacaktır.GÖNDEREN
Mübaşire