Misakı Milli Nin Diğer Adı Nedir?

Misakı Milli Nin Diğer Adı Nedir?


SORU
Misakı Milli Nin Diğer Adı Nedir?

CEVAP

MİLLİ ANTGÖNDEREN
Katip Bey