Misakı Millinin Önemi ?

Misakı Millinin Önemi ?


SORU
Misakı Millinin Önemi ?

CEVAP

1- Milli mücadelenin hedefi kesin olarak belli oldu

2-Milli sınırlar meclis onayından geçti

3- Milliyetçilik anlayışının yerleştiği görüldü

4-Meclis kapitülasyonlara ilk ciddi tepkiyi gösterdi

5- Milli mücadele için meclisin desteği alındı

6- Kurtarılacak vatan belli oldu

7-Türk halkının temel hakları dile getirildi

8- Ulusal devlet anlayışı kabul edildi

9-Alınan kararlar Turancılığın benimsenmediğini gösterdi

10-Ümmetçiliğin yerini ulusçuluk aldı

11-Mustafa Kemal’in askerlik hakları iade edildi

12-Misakı milliyi öfkeyle karşılayan itilaf devletleri İstanbul’u resmen işgal etti

13-Tam bağımsızlık ilkesi benimsendiGÖNDEREN
Takım Lideri