Muhabere Defteri?

Muhabere Defteri?


SORU
Muhabere Defteri?

CEVAP

Yukarıdaki defterlere kaydı gerekmeyen, fakat mahkemeden yazılan ve mahkemeye gelen evrak ve teskereler ile başka yer mahkemelerine gönderilmek üzere verilen dava dilekçeleri bu deftere kaydedilir. Ancak bir dava dolayısıyla çeşitli mercilere yazılan yazılarla onlara verilen cevaplar ve değişik işler ve istinabe defterine kayıtlı işlere ait yazılar ayrıca muhabere defterine geçirilmez, zimmet defterine kaydedilmekle yetinilir. Mahkemeden yazılan bir yazıya, yani muhabere defterine kaydı gereken yazıya gelen cevaba ayrı muhabere numarası verilerek ayrıca deftere kaydedilmez. Böyle bir yazı, cevap teşkil ettiği mahkemenin ilk yazısının defterde aldığı numaranın sırasındaki kutuya işaret edilir. GÖNDEREN
Takım Lideri