Müsadere Nedir Açıklayınız?

Müsadere Nedir Açıklayınız?


SORU
Müsadere Nedir Açıklayınız?

CEVAP
 Kendiliğinden suç teşkil eden veya suçta kullanılan eşyanın zoralımı.

GÖNDEREN
Mübaşire