Mustafa Kemal Atatürk’ün Katıldığı Savaşları Sayınız.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Katıldığı Savaşları Sayınız.


SORU
Mustafa Kemal Atatürk’ün Katıldığı Savaşları Sayınız.

CEVAP
 Trablusgarp Savaşı (29 Eylül 1911)  İkinci Balkan Savaşı (1912-1913)  Çanakkale Savaşı (18 Mart 1915)  Doğu (Kafkas) Cephesi (1916-1917)  Suriye-Filistin Cephesi (1917-1918)  Kurtuluş Savaşı (1919-1923)  Sakarya Savaşı (20 Ekim 1921)  Büyük Taarruz (4 Mart 1922)

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet