Müşterek Nedir Açıklayınız?

Müşterek Nedir Açıklayınız?


SORU
Müşterek Nedir Açıklayınız?

CEVAP
 Pay üzerinde tasarruf edilebilen ortaklık hali.

GÖNDEREN
Mübaşire