Müteselsil Nedir Açıklayınız?

Müteselsil Nedir Açıklayınız?


SORU
Müteselsil Nedir Açıklayınız?

CEVAP
 Birbirini izleyen, zincirleme.

GÖNDEREN
Mübaşire