Müzekkere Nedir Açıklayınız?

Müzekkere Nedir Açıklayınız?


SORU
Müzekkere Nedir Açıklayınız?

CEVAP
 İstem yazısı.

GÖNDEREN
Mübaşire