Osmanlı Devleti Hangi Anlaşma İle Yarı Sömürge Haline Gelmiştir?

Osmanlı Devleti Hangi Anlaşma İle Yarı Sömürge Haline Gelmiştir?


SORU
Osmanlı Devleti Hangi Anlaşma İle Yarı Sömürge Haline Gelmiştir?

CEVAP

1838 tarihli Balta limanı anlaşmasıdır.GÖNDEREN
İKM Hanım