Osmanlı Devletinin I.dünya Savaşına Girmesinin Sebepleri Nelerdir?

Osmanlı Devletinin I.dünya Savaşına Girmesinin Sebepleri Nelerdir?


SORU
Osmanlı Devletinin I.dünya Savaşına Girmesinin Sebepleri Nelerdir?

CEVAP
Balkan ve Trablusgarp savaşlarında kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi Alman hayranlığı ve Almanya’nın savaşı kesin kazanacağına inanılması İngiltere, Fransa ve Rusya’nın sömürgelerinde yaşayan Müslüman ülkeleri bağımsızlığına kavuşturma isteği İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Osmanlı Devletine karşı düşmanca tavır takınmaları Goben(Yavuz),Breslav (Midilli) zırhlı gemilerinin Rus limanlarını topa tutması.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet