Osmanlı Vatandaşlarının Kurduğu Zararlı Cemieytlere 3 Örnek Veriniz.

Osmanlı Vatandaşlarının Kurduğu Zararlı Cemieytlere 3 Örnek Veriniz.


SORU
Osmanlı Vatandaşlarının Kurduğu Zararlı Cemieytlere 3 Örnek Veriniz.

CEVAP

KÜRT TEALİ, İNGİLİZ MUHİPLERİ, TEALİ İSLAMGÖNDEREN
Katip Bey