Osmanlıcılık Fikir Akımını Açıklayınız?

Osmanlıcılık Fikir Akımını Açıklayınız?


SORU
Osmanlıcılık Fikir Akımını Açıklayınız?

CEVAP
Osmanlı Devleti’nin kurtarılabilmesi için meşruti bir sistemin kurulması ve bütün halkın bir düşüncede toplanmasının gerekmekte olduğu fikri ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti’ni oluşturan bütün milletlerin din, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin adalet, hoşgörü, özgürlük ve eşitlik ilkeleri içinde birbirleriyle kaynaştırılmasını hedefleyen fikir akımına Osmanlıcılık adı verilmiştir.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet