Ötenazi Nedir?

Ötenazi Nedir?


SORU
Ötenazi Nedir?

CEVAP
Bir kişinin veya bir hayvanın yaşamını, yaşamlarının dayanılamayacak durumda olarak algılanması sebebiyle, acısız veya çok az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yaparak, yüksek dozda ilaç vererek veya kişiyi yaşam destek ünitesinden kendi rızası ile ayırarak sonlandırmak.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet