Oturduğu Ahır Sekisi, Çağırdığı İstanbul Türküsü.

Oturduğu Ahır Sekisi, Çağırdığı İstanbul Türküsü.


SORU
Oturduğu Ahır Sekisi, Çağırdığı İstanbul Türküsü.

CEVAP
Kimi kişiler bulundukları yer ve şarta uymayan, ters düşen davranışlarda bulunur; kendilerini alay konusu ederler.

GÖNDEREN
BaySözlük