Paem Eğitim Giderini Kim Karşılar?

Paem Eğitim Giderini Kim Karşılar?


SORU
Paem Eğitim Giderini Kim Karşılar?

CEVAP
PAEM de eğitim-öğretim, parasız yatılı ve üniformalı olup, öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet