Pmyo Nedir?

Pmyo Nedir?


SORU
Pmyo Nedir?

CEVAP
Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri parasız yatılı ve resmi üniformalıdır. Öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet