Propaganda Nedir?

Propaganda Nedir?


SORU
Propaganda Nedir?

CEVAP

Bir öğretiyi, düşünceyi, inancı, siyasayı vb. başkalarına tanıtmak, benimsetmek, yaymak ereğiyle sözle, yazıyla ve benzeri türlü araçlarla, yollarla gerçekleştirilen her türlü çalışmaya denir.



GÖNDEREN
Takım Lideri