Radikalizm Nedir?

Radikalizm Nedir?


SORU
Radikalizm Nedir?

CEVAP
Radikalizm veya köktencilik; köktenci yöntemlerle değerler sistemi ve devrimsel yollar çerçevesinde toplumsal değişim ve toplumsal yapılara odaklanan siyasi ilkeleri savunur. Latince kök anlamına gelen radix sözcüğünden türemiştir.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet