Rehin Hakkı Nedir ?

Rehin Hakkı Nedir ?


SORU
Rehin Hakkı Nedir ?

CEVAP

Rehin hakkı, hak sahibi olan alacaklının alacağını alamaması halinde, bir taşınırı veya bir başkahakkı paraya çevirterek, elde edilen meblağdan alacağını almak yetkisi veren bir haktır.GÖNDEREN
Kevser nur