Resen Nedir Açıklayınız?

Resen Nedir Açıklayınız?


SORU
Resen Nedir Açıklayınız?

CEVAP
 Kendiliğinden.

GÖNDEREN
Mübaşire