Rol Çatışması Nedir?

Rol Çatışması Nedir?


SORU
Rol Çatışması Nedir?

CEVAP
Birey bir toplumda aynı anda birçok statüye sahiptir ve aynı anda bu statülerin gerektirdiği rolleri yerine getirmek zorundadır. Bireyin rollerinden bir tanesinin, başka bir rolün gerektiği gibi davranmasını güçleştirmesine rol çatışması denir. Örneğin: bir okul müdürünün evinde de çocuklarıyla resmi bir ilişki kurarak “baba” rolünün gereklerini yerine getirememesi.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet