Sabreyle İşine, Hayır Gelsin Başına.

Sabreyle İşine, Hayır Gelsin Başına.


SORU
Sabreyle İşine, Hayır Gelsin Başına.

CEVAP
Bir iş yapmaya giriştiğinde karşına çıkan zorluklar sebebiyle kızıp öfkeye kapılmaz, acele edip gevşemez, azmini yitirmezsen başarı da, hayırlı sonuç da senin olur.

GÖNDEREN
BaySözlük