Sabrın Sonu Selâmettir.

Sabrın Sonu Selâmettir.


SORU
Sabrın Sonu Selâmettir.

CEVAP
Olan veya olacak tüm zorluklara göğüs geren, telâş ve öfkeye kapılmadan başına gelen felâketlerin geçmesini bekleyen, ses çıkarmadan bunları aşma erdemi gösteren kimse, sonunda esenliğe erecektir.

GÖNDEREN
BaySözlük