Sağır İşitmez, Uydurur (Yakıştırır).

Sağır İşitmez, Uydurur (Yakıştırır).


SORU
Sağır İşitmez, Uydurur (Yakıştırır).

CEVAP
1. İşitme duyusundan yoksun, işitmeyen kimse, yakınında konuşulanları duymaz. Ama konuşulanlara bakarak değerlendirmeler yapar, anladığını sanarak bir şeyler yakıştırıp karşılık verir. 2. Bir olayın içyüzünü bilmeyen kimse, görünüşe göre bir sonuca varır; vardığı sonucu da doğru sanır.

GÖNDEREN
BaySözlük