Şap İle Şeker Bir Değil.

Şap İle Şeker Bir Değil.


SORU
Şap İle Şeker Bir Değil.

CEVAP
Dış görünüşleri bakımından kimi nesne ve varlıklar birbirlerinin aynı görünürler. Oysa özde ve nitelikte birbirlerinden çok farklıdırlar.

GÖNDEREN
BaySözlük