Savunma Nedir Açıklayınız?

Savunma Nedir Açıklayınız?


SORU
Savunma Nedir Açıklayınız?

CEVAP
 Şüpheli veya sanığın üzerine atılı suç isnadına karşı, aleyhindeki delilleri bertaraf etmek üzere kendisi ile fiil arasındaki ilişkiyi, kendi görüşüyle ortaya koymak, kendi görüşüne ilişkin olarak delil toplanmasını talep etmek.

GÖNDEREN
Mübaşire