Sayıştay Ne İş Yapar?

Sayıştay Ne İş Yapar?


SORU
Sayıştay Ne İş Yapar?

CEVAP

Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güverlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihiden itibaren on beş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilir. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna başvurulmaz.GÖNDEREN
Takım Lideri