Sendika Nedir? Sendikal Haklar Nelerdir?

Sendika Nedir? Sendikal Haklar Nelerdir?


SORU
Sendika Nedir? Sendikal Haklar Nelerdir?

CEVAP
Sendika, çalışanların sosyal, ekonomik hak ve çıkarlarını korumak, sorunlarını çözme amacı ile kurulmuş ekonomik öğeler taşıyan, devlet, siyasi parti ve iktidar örgütlenmelerinden bağımsız örgütlerdir.  Her sendika bünyesinde bulunan bireylerin haklarını savunma çalışır.  Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.  İşçi veya işverenler aynı iş kolunda aynı zamanda birden çok sendikaya üye olamaz.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet