Sened-İ İttifak Hangi Padişah Döneminde İmzalanmıştır. Tarihi Ve Önemini Açıklayınız?

Sened-İ İttifak Hangi Padişah Döneminde İmzalanmıştır. Tarihi Ve Önemini Açıklayınız?


SORU
Sened-İ İttifak Hangi Padişah Döneminde İmzalanmıştır. Tarihi Ve Önemini Açıklayınız?

CEVAP

KISACA ÖZET
Senedi İttifak nedir?
Osmanlı padişahı ve ileri gelen Osmanlı yöneticileriyle yerel düzeyde güç kazanmış ayanlar arasında yapılan görüşmeler sonucunda 7 Ekim 1808 tarihinde imzalanmış belgedir. 

Senedi İttifak hangi padişah döneminde imzalanmıştır?
2. Mahmut 

İçeriği nedir?
Bu belgeyle ayanlar 2. Mahmut’a itaat edip emirlerini yerine getirme sözü vermişlerdir. Buna karşılık padişah ve devlet yöneticileri ayanların bazı haklarını garanti altına almış, haksızlık yapılması durumunda ayanların karşı koyma hakkı tanınmıştır.

Senedi İttifakın önemi nedir? 
Bu belgeyle Osmanlı tarihinde padişahın mutlak yetkileri ilk kez sınırlanmıştır. Bu açıdan bazı tarihçilere göre, bu belge Türkiye’de demokrasi yolundaki ilk gelişmelerden biridir. 

Sonuçları nelerdir? 
2. Mahmut gücünü attırıp, merkezi yönetimi güçlendirdikten sonra bu belgeyi yok saymıştır. Daha sonraki anayasal gelişmelerde de Senedin ciddi bir etkisi olmamıştır. Dolayısıyla bu belgenin Osmanlı tarihinde önemli sonuçlar doğurduğu söylenemez.GÖNDEREN
İKM Hanım