Şeytanın Dostluğu Darağacına Kadardır.

Şeytanın Dostluğu Darağacına Kadardır.


SORU
Şeytanın Dostluğu Darağacına Kadardır.

CEVAP
Kimi insanlar vardır ki, tıpkı şeytan gibidirler. Kurnaz, düzenbaz, alçak ve kötü niyetlidirler. Bunlar kimilerini çıkarları için türlü yollara iterler, kandırıp yoldan çıkarırlar, tehlikeli işlere bulaştırırlar. Bütün bunları yaparken kendisi ile beraber olduklarını söylerler ama belâ ve felâketlerle karşılaştıklarında, ölümle burun buruna geldiklerinde onu hemen terk ederler.

GÖNDEREN
BaySözlük