Sıra Cetveli Nedir?

Sıra Cetveli Nedir?


SORU
Sıra Cetveli Nedir?

CEVAP

İcra ve İflas hukukunda alacaklıların başvuru sırasına göre iflas masasına yatırılmış malların alacağı miktarı ve bireyleri gösteren düzenli çizelgedir.GÖNDEREN
İKM Hanım