Siyasal Alanda Yapılan İnkılapları Sayın?

Siyasal Alanda Yapılan İnkılapları Sayın?


SORU
Siyasal Alanda Yapılan İnkılapları Sayın?

CEVAP

 - Saltanatın kaldırılması

- Cumhuriyet'in ilanı

- Halifeliğin Kaldırılması

- İlk Anayasanın kabulü

- Ankara'nın başkent olarak seçilmesi

- Çok partili yaşama geçiş denemeleri GÖNDEREN
Takım Lideri