Islahat Fermanı Hangi Padişah Döneminde Yayımlanmıştır. Tarihi Ve Önemini Açıklayınız?

Islahat Fermanı Hangi Padişah Döneminde Yayımlanmıştır. Tarihi Ve Önemini Açıklayınız?


SORU
Islahat Fermanı Hangi Padişah Döneminde Yayımlanmıştır. Tarihi Ve Önemini Açıklayınız?

CEVAP

18 Şubat 1856 yılında Sultan Abdulmecid tarafından Avrupalı devletlerin Osmanlının içişlerine karışmasını engellemek amacıyla çıkartılmıştır. Gayrimüslümlerle Osmanlı vatandaşlarını eşit kılmıştır.GÖNDEREN
İKM Hanım