Islahat Fermanı’nın Amacı?

Islahat Fermanı’nın Amacı?


SORU
Islahat Fermanı’nın Amacı?

CEVAP

-Müslüman ile gayri müslimler arasında her yönden tam bir eşitlik sağlamaktadır.

-Din, vergi, yargılama, eğitim, devlet memurluğu ve temsil alanında o zamana kadar olan farklar kaldırılıyordu,

-Hukuki niteliği olarak ıslahat fermanı ferman niteliğindedir.GÖNDEREN
Takım Lideri