Soğuk Savaş Dönemi Nedir?

Soğuk Savaş Dönemi Nedir?


SORU
Soğuk Savaş Dönemi Nedir?

CEVAP
Soğuk Savaş, iki süper güç olan ABD önderliğinde Batı Bloku ile Sovyetler Birliği nin önderliğinde Doğu Bloku ülkeleri arasında 1947 den 1991 e kadar devam etmiş olan uluslararası siyasi ve askeri gerginliktir.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet