Soruşturma İzni Nedir Açıklayınız?

Soruşturma İzni Nedir Açıklayınız?


SORU
Soruşturma İzni Nedir Açıklayınız?

CEVAP
 Haklarında belirli durumlarda soruşturma amirin iznine tabi kişiler hakkında verilen izin.

GÖNDEREN
Mübaşire