Sosyal Güvenlik Hakkında Bilgi Veriniz?

Sosyal Güvenlik Hakkında Bilgi Veriniz?


SORU
Sosyal Güvenlik Hakkında Bilgi Veriniz?

CEVAP
Sosyal güvenlik; gelirleri ne olursa olsun, ülkede yaşayan herkesin, toplum huzurunu ve refahını bozan sosyal tehlikelerin verdiği zararlardan, bir insan hakkı olarak ve esas itibariyle bir Devlet görevi olarak, primli ve/veya primsiz rejimlerin kullanılması suretiyle kurtarılmasını amaçlayan bir sistemdir.

GÖNDEREN
Aday Memur