Sosyal Hareketlilik Nedir?

Sosyal Hareketlilik Nedir?


SORU
Sosyal Hareketlilik Nedir?

CEVAP
Hareketlilik, toplumun kendi içindeki dinamizmini ifade eden veya nüfusu meydana getiren fertlerin hareketliliğini belirten bir kavramdır. Toplumda bireylerin, zümrelerin veya kültür unsurlannın, tabakalaşmada, ya da sosyal mekânda yer değiştirmesini ifade eder.

GÖNDEREN
Aday Memur